Wykaz przedszkoli publicznych w Gminie Zabierzów rekrutujących dzieci na rok szkolny 2017/2018

Rekrutację do przedszkoli i pobyt dzieci w przedszkolach, regulują następujące przepisy:

Kryteria podstawowe przyjęć dzieci określone są w art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),

Kryteria dodatkowe przyjęć dzieci określone są Uchwałą Nr XXVIII/298/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 2457),

Terminy rekrutacyjne określone są Zarządzeniem Wójta Gminy Zabierzów Nr 65/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.,

Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach określone są Uchwałą Nr XLII/372/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4811 ze zm.),

Dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż Gmina określone są uchwałą Nr XXIV/264/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 8034),

Regulamin konkursu ofert na wychowanie przedszkolne określony jest uchwałą Nr III/33/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 773).

Pliki do pobrania

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej