Reforma oświaty 2017 i zmiany w przeznaczeniu i rozbudowie budynków zabierzowskich szkół

13-09-2017

| Środa

Jak Państwu wiadomo w maju b.r. generalny wykonawca rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Zabierzowie, spółka Hydro Invest z siedzibą w Krakowie, bezpodstawnie przerwał roboty budowlane przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Zabierzowie.

W związku z tym zdarzeniem i wejściem w życie od dnia 1 września 2017 r. reformy edukacji, zasadne było podjęcie działań zmieniających przeznaczenie rozbudowywanej części szkoły.

28 czerwca 2017 r. na wspólnym spotkaniu 3 Komisji Rady Gminy Zabierzów- Komisji Komunalnej, Budżetu i Edukacji, Dyrektorów szkół i Wójta Gminy omówiono propozycję przygotowania projektu zamiennego na rozbudowywaną część szkoły. Propozycja ta spotkała się z pozytywnym przyjęciem obecnych na spotkaniu.

Zaproponowano aby w projekcie zamiennym uwzględnić potrzeby społeczne i zaplanować tam żłobek, oddziały przedszkolne i centrum multimedialne z biblioteką gminną. Nowoczesna Gminna Biblioteka Publiczna powinna funkcjonować zgodnie z najlepszymi  standardami zarówno pod względem infrastruktury, wykorzystania nowoczesnych technologii, jak i obsługi czytelnika. Pomieszczenia powinny być przestrzenne z dostępem dla osób niepełnosprawnych ruchowo i na wózkach inwalidzkich. Przeniesienie biblioteki do nowych pomieszczeń zwolni jednocześnie pomieszczenia w Samorządowym Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 2.

Podczas sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 31 sierpnia 2017 r. została podjęta uchwała Nr XXXIV/346/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/278/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabierzów na lata 2017-2027, w której to zmianie uchwały znalazł się zapis o rozbudowie i przebudowie Szkoły Podstawowej w Zabierzowie wraz z wykonaniem projektu zmian funkcji nowej części szkoły. W uchwale zaplanowano wydatkowanie środków finansowych następująco: kwota łączna wynosi 8 487 105 zł z czego w 2018 r. do wykorzystania jest kwota 3 137 105 zł (i tu jest projekt zamienny rozbudowy), a w 2019 r. kwota 5 350 000 zł.

Od 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa w Zabierzowie funkcjonuje w 2 budynkach: przy ul. Szkolnej 50 i Kolejowej 15. Sytuacja uczniów z obwodu szkoły w Zabierzowie (Zabierzów, Kochanów i Kleszczów) uległa pod względem lokalowym znacznej poprawie. Uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I – V pozostali w budynku przy ulicy Szkolnej, a starsi uczniowie z klas VI, VII i II oraz III klas gimnazjalnych uczą się przy ulicy Kolejowej 15.

W roku 2019, kiedy zakończą edukację ostatnie klasy gimnazjalne, przy ul. Szkolnej pozostaną przedszkolaki i klasy I-IV, a przy ulicy Kolejowej klasy V-VIII gdzie mają doskonałą bazę dydaktyczną dostosowaną do ich podstawy programowej i potrzeb.

Taki podział uczniów pozwoli na naukę 1 zmianową w obu budynkach oraz zapewni większe bezpieczeństwo dzieci poprzez m.in. oddzielenie maluchów od rosłych uczniów klas starszych.

Realizacja w/w projektu zamiennego dla rozbudowywanej szkoły podstawowej w Zabierzowie, jest w świetle zaistniałych zmian w oświacie jak najbardziej zasadna i będzie służyć nam wszystkim.

Janina Wilkosz

Dyrektor GZEAS w Zabierzowie

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej