Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Obowiązek pracodawców zawierających umowę z młodocianym pracownikiem:

Pracodawca ma obowiązek powiadamiania prezydenta/wójta/ burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, co umożliwi zaplanowanie wysokości środków na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.

Zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącymi przyznawania pomocy publicznej de minimis:

http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq1845

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej