Stypendia motywacyjne dla uczniów - mieszkańców Gminy Zabierzów

19-06-2020

| Piątek

Do 31. lipca uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczęszczający do szkół poza Gminą Zabierzów, mogą składać wnioski o stypendium motywacyjne jeśli mają ocenę zachowania:    wzorową w przypadku uczniów szkół podstawowych, bardzo dobrą lub wzorową i średnią ocen z bieżącego roku szkolnego co najmniej 4,0 w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych.

Uchwała Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów" (t.j. Dz. Urz. Woj. Małop. 2020 r. poz. 3922) i wzory wniosków są na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl

Uczniowie szkół podstawowych samorządowych i niepublicznych, uczęszczający do szkół na terenie Gminy Zabierzów, nie składają wniosków o stypendium motywacyjne, ponieważ ich wyniki nauczania za bieżący rok szkolny, zgodnie z w/w uchwałą, przesyłają do GZEAS  Dyrektorzy szkół.

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej