Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Zabierzów na rok szkolny 2017/2018

05-04-2017

| Środa

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Zabierzów  

na rok szkolny 2017/2018

 

Rekrutację do szkół i przedszkoli oraz pobyt dzieci w przedszkolach, regulują następujące przepisy:

 

 1. Sieć szkół podstawowych od 1 września 2017 r. określona jest w Uchwale Nr XXVIII/297/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r.
 2. Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określona jest w Uchwale Nr XIX/200/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 3831).
 3. Kryteria podstawowe wg art. 131 ust. 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 4. Kryteria dodatkowe przyjęć dzieci i uczniów określone są Uchwałą Nr XXVIII/298/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r.,
 5. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach określone są Uchwałą Nr XLII/372/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4811) zmienionej Uchwałą Nr XXIV/272/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 8035).

 

Wykaz przedszkoli samorządowych:

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Bolechowice, Brzezie, Kobylany, Nielepice, Rudawa, Rząska

2. Przedszkola w Zespołach Szkolno- Przedszkolnych:

Balice i Zabierzów

 

Informacje dla rodziców:

 1. Harmonogram oraz szczegółowe terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I szkół podstawowych, określa Zarządzenie Wójta Gminy Zabierzów Nr 64/2017 oraz Nr 65/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.
 2. Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2016/ 2017 w danym przedszkolu publicznym korzystały z wychowania przedszkolnego, składają do dyrektora tego przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez ich dziecko w tym samym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018, w nieprzekraczalnym terminie
  do 4 kwietnia 2017 r.
 3. Rodzice pozostałych dzieci składają  wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, wniosek może być złożony nie więcej niż do 3 wybranych publicznych przedszkoli, określonych w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego przedszkola.
 4. Do klasy I szkoły podstawowej nie obwodowej, rodzice dzieci składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu.
 5. Szczegółowe informacje o rekrutacji do placówek publicznych oraz dokumenty do pobrania, są dostępne na stronach internetowych  oraz w sekretariatach poszczególnych szkół.
 6. Kolejność złożenia wniosku, nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.
 7. Dane kontaktowe szkół znajdują się na stronie: www.gzeas.zabierzow.org.pl

 

Oświata w Gminie Zabierzów - nadchodzące wydarzenia:

 1. Zapisy do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I szkół podstawowych w Gminie Zabierzów trwają od 11 do 28 kwietnia 2017 r.,
 2. Zgłoszenia dzieci z obwodu szkoły  do klasy I szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia rodziców trwają  do 14 kwietnia 2017 r. Do szkoły obwodowej dzieci przyjmowane są z urzędu, spoza obwodu na podstawie rekrutacji, 
 3. Dzień Otwarty w szkołach podstawowych w Balicach, Bolechowicach, Brzeziu, Brzoskwini, Kobylanach, Nielepicach, Radwanowicach, Rzasce i Zabierzowie odbędzie się 22 kwietnia 2017 r. w godzinach 10.00 do 13.00, w szkole w Rudawie 22 kwietnia 2017 r. w godzinach 8.00 do 11.00, a w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabierzowie 6 maja 2017 r. w godz. 10.00 do 13.00.

 

Janina Wilkosz
dyrektor GZEAS w Zabierzowie

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej