Forum kadry włączającej województwa małopolskiego

11-02-2022

| Piątek

Lider Projektu NPDN Instytut Nauki Lektikon z siedzibą w Zatorze pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Zabierzów ma przyjemność zaprosić do bezpłatnego udziału w projekcie MEiN, „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” (POWR.02.10.00-00-1035/21) Pracowników PDN, Nauczycieli, Pracowników JST oraz Pracowników KO

Aby się zarejestrować i skorzystać z form wsparcia szkoleniowo-doradczego wystarczy wejść na stronę www.lektikon.edu.pl i w zakładce projekt wypełnić formularz wraz z załącznikami.

Celem projektu pn. „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” jest zwiększenie wiedzy na temat edukacji włączającej u 3122 osób z województwa małopolskiego.
Realizacja projektu odbędzie się w formie cyklu szkoleń i doradztwa z zakresu edukacji włączającej, zgodnych z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach projektu pozakonkursowego ORE „Uczeń ze SPE opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, merytorycznie koordynowanych przez trenerów przygotowanych w ramach ww projektu, w okresie do VIII 2023 r.

Podniesienie kompetencji przedstawicieli kadry JST i kadry systemu oświaty bezpośrednio wpłynie na poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze SPE, w tym z niepełnosprawnościami
w przedszkolach/szkołach woj. małopolskiego co wpisuje się w cel osi priorytetowej. Ponadto przygotowanie kadry w zakresie edukacji włączającej, w tym JST, umożliwi zapewnienie spójnego rozumienia założeń edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobów jej realizacji, wdrażania
i nadzoru na terenie woj. małopolskiego.

Szkoleniami nie zostaną objęte osoby uczestniczące w szkoleniach w ramach projektów:

  • Asystent Ucznia ze SPE,
  • Przestrzeń Dostępnej Szkoły,
  • Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.


Wartość projektu 5 189 593,50 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 4 670 633,50 zł

Liderem Projektu jest Radosław Świergosz
Instytut Nauki Lektikon
ul. Juliusza Słowackiego 15
32 – 640 Zator

Partnerem Projektu jest Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia
ul. Nowowiejska 4a
11-500 Giżycko


Informacja

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej