Sprawozdanie z przebiegu wdrażania projektu edukacyjnego "Energia z kosza" w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół w Rudawie

16-05-2012

| Środa

W bieżącym roku szkolnym 2011/12 uczniowie klas II-ich naszego gimnazjum wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Energia z kosza”, którego realizatorem było  Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa wraz z Grupą Naukową Pro Futuro, działającą przy Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Projekt miał na celu przedstawienie zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów jako jednego z elementów racjonalnej gospodarki odpadami.

            20 stycznia 2012r. doktoranci inżynierii środowiska AGH w Krakowie przeprowadzili trzygodzinne warsztaty w każdej z klas drugich. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowym podziałem surowców mineralnych, oraz metodami wydobycia węgla i innych kopalin. Dowiedzieli się jak przebiega proces produkcji tworzyw sztucznych, jakie są możliwości ich zastosowań w życiu codziennym i technice, oraz jakie są ekonomiczne i ekologiczne aspekty ich wykorzystywania.  Uczyli się jak segregować odpady zwracając szczególną uwagę na odpady niebezpieczne. Uczestniczyli w dyskusji przedstawiając argumenty za i przeciw poszczególnym rozwiązaniom w sferze gospodarki odpadami, uwzględniając możliwość wykorzystania spalarni nie tylko do unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ale równocześnie do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Prowadzący zajęcia podkreślili  jednak, że na pierwszym miejscu należy stawiać ograniczenie powstawania odpadów i ich recykling.

            22 marca 2012r. grupa 25 uczniów pojechała na wycieczkę do Krakowa na składowisko odpadów w Baryczy, a także do Lamusowni i zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych, odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Młodzież na miejscu zobaczyła jak w praktyce wygląda proces segregacji i utylizacji odpadów, oraz jak wytwarza się paliwo alternatywne.

            Zwieńczeniem projektu „Energia z kosza” będzie udział uczniów w konkursie na makietę zbiorczego punktu gromadzenia odpadów.

Galeria zdjęć

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej