Małopolski projekt Diament Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty

22-06-2012

| Piątek

Wspieramy Uczniów Zdolnych

 W latach 2010- 2012 wszystkie szkoły z terenu Gminy  Zabierzów brały udział w realizacji Projektu DiAMEnT „Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty” , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Projekty innowacyjne.

Projekt realizowany był współpracy z  Województwem Małopolskim, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu oraz National-Louis University w Chicago przy ogromnym zaangażowaniu Dyrektorów naszych szkół, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013.

W Gminie Zabierzów z uwagi na dużą ilość naszych uczniów zakwalifikowanych do programu oraz bardzo dobrą bazę dydaktyczną, powołano 2 Powiatowe Ośrodki Wspierania Uczniów Zdolnych (POWUZ), wyposażone i prowadzone ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- w Gimnazjum w Zabierzowie i w Zespole Szkół w Rudawie.

Skupiały one głównie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z naszej Gminy, ale też przyjęliśmy uczniów z terenu Gminy Czernichów, Jerzmanowice, Liszki i Wielka Wieś.

W POWUZach odbywały  się zajęcia dla uczniów uzdolnionych w 4 dziedzinach: język angielski, matematyka, technologie informacyjno- komunikacyjne i przedsiębiorczość.

Zajęcia prowadzone były 1 raz w miesiącu, a prowadzili je nauczyciele naszych szkół specjalnie przeszkoleni do potrzeb programu. Uczniowie z całego województwa spotykali się w tym samym czasie, w jedną sobotę miesiąca na pięć godzin dydaktycznych w wyznaczonych ośrodkach, pracując ze swoimi opiekunami metodą projektu. W Powiatowym Ośrodku Wspierania Uczniów Zdolnych działającym w Gimnazjum w Zabierzowie, prowadzono: 2 koła języka angielskiego – pod opieką p. Urszuli Patykiewicz-Ryzner i p. Damiana Góraka, 2 koła matematyczne – pod opieką p. Anny Ochel i p. Jagody Klisiewicz-Miki, 1 koło informatyczne – pod opieką p. Anny Głowackiej.

Pomiędzy zajęciami w POWUZ, nauczyciele kontaktowali się z uczniami za pośrednictwem platformy edukacyjnej. Uczniowie dowożeni byli na zajęcia bezpłatnie.             

Na zakończenie projektu organizatorzy zaplanowali konkurs dla uczniów, szkół i nauczycieli wyróżniających się w pracy z uczniami zdolnymi. Konkurs wzbudził bardzo duże  zainteresowanie wśród nauczycieli i uczniów realizujących zajęcia w POWUZ – swój udział  zgłosiło 226 zespołów. Lista wszystkich nagrodzonych znajduje się na stronie http://www.diament.edu.pl .

Zespół uczniów z Gimnazjum w Zabierzowie i Zespołu Szkół w Rząsce, prowadzony przez nauczyciela matematyki p. Annę Ochel, zajął I miejsce wśród zespołów uczniów gimnazjów w powiecie krakowskim. Uczniowie zostali nagrodzeni za pracę „Jaka jest nasza szkoła marzeń?” autorstwa Karoliny Dziedzic (Gimnazjum w Zabierzowie), Karoliny Kaczmarczyk (Gimnazjum w Rząsce) i Adama Putaja (Gimnazjum w Zabierzowie).

Projekt „Jaka jest nasza szkoła marzeń?” jest próbą wskazania osobom dorosłym co można by ulepszyć w naszych szkołach aby uczniowie chętniej do nich uczęszczali, wydajniej się uczyli, osiągali lepsze wyniki w nauce. Okazuje się, że uczniowie zdolni naszej gminy mają podobne potrzeby i podobne marzenia. Bez względu też na zdolności jest im bliski temat szkoły jako miejsca, w którym spędzają większą część swojego życia. Podczas realizacji projektu uczniowie i nauczyciel realizowali trzy główne zadania: Opracowanie statutu naszej szkoły marzeń, Opracowanie planu ścieżki dydaktycznej (ogrodu doświadczeń), Przygotowanie prezentacji projektu. Oto niektóre efekty, uczniowie:

 • potrafią dostrzegać dobre i złe strony szkolnictwa,
 • potrafią publicznie się prezentować i przekonywać do swoich pomysłów,
 • samodzielnie planować swoją pracę,
 • twórczo rozwiązywać problemy poprzez poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytania,
 • stawiają kolejne pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi,
 • potrafią współpracować w grupie i przestrzegać podjętych postanowień,
 • potrafią uzasadniać poprawność rozumowania i argumentacji,
 • stosują technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • formułują w poprawnym języku matematyki problemy życia codziennego,
 • potrafią wytypować zabawki edukacyjne z różnych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych atrakcyjne dla społeczeństwa,
 • wyszukują wiele zastosowań jednego obiektu,
 • znajdują korelacje międzyprzedmiotowe różnych doświadczeń lub symulacji,
 • poszerzyli wiedzę z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • opracowali prostą ofertę (co gdzie i za ile),
 • poszukują rozwiązań problemów poza murami szkoły.

 

Uroczyste zakończenie z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty odbyło się 16 czerwca 2012 r. Podczas gali uczniowie oraz nauczyciele nagrodzeni otrzymali z rąk Kuratora wartościowe nagrody i cenne dyplomy zwycięzców.

Wszystkim uczniom i nauczycielom gratuluję, życzę sukcesów i satysfakcji z realizacji swoich zainteresowań i rozwijania zdolności, a jednocześnie spełnienia oczekiwań rodziców  i dostarczenia im radości z obserwacji rozwoju swoich dzieci.

Mam też pewność, że wdrożone metody i formy pracy z uczniem zdolnym oraz pozyskane pomoce dydaktyczne przyniosą oczekiwane efekty dla całej naszej społeczności.

 

Janina Wilkosz

 

 

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej