Egzaminy gimnazjalne i sprawdziany szóstoklasistów 2012 r. - wyniki w Gminie Zabierzów

06-08-2012

| Poniedziałek

Trwają wakacje. Uczniowie naszych szkół odpoczywają po pracowitym roku. Za nimi egzaminy gimnazjalne oraz sprawdziany podsumowujące edukację w szkołach podstawowych. Jak co roku, wyniki wspomnianych prób budzą ogromne zainteresowanie samych uczniów i ich rodziców. Nic dziwnego, w wielu przypadkach decydują one o możliwości wyboru kolejnych szkół, a w konsekwencji o dalszej drodze edukacyjnej. Mają też kapitalne znaczenie w wyborze przyszłego zawodu i powodzeniu na rynku pracy.           

Wyniki są też drogowskazem dla rodziców, których pociechy dopiero rozpoczną edukację szkolną. Muszą oni zdecydować, którą szkołę wybrać,  a decyzję tą – jak wskazują wyniki ankiety publikowane w ostatnim czasie w Gazecie Prawnej – podejmują kierując się przede wszystkim poziomem edukacji w danej placówce oświatowej. Takie kryteria wyboru przyjmuje niemal 40 procent rodziców. Oczywiście, za dobre nauczanie odpowiada właściwie przygotowana kadra pedagogiczna. Rodzice o tym wiedzą i dlatego 40 procent z nich, za kolejny czynnik  wpływający na wybór szkoły dla swoich dzieci podaje – według Gazety Prawnej – wysoko wykwalifikowaną kadrę. Piszemy o tym, bowiem doskonale zdajemy sobie sprawę, że co roku takiej ocenie poddawany jest system edukacyjny funkcjonujący w Gminie Zabierzów.  Nasi czytelnicy mogli zapoznać się z zasadami funkcjonowania wspomnianego systemu przy okazji obszernego tekstu sprzed kilku miesięcy.

Edykacja na wysokim poziomie - www.zabierzow.gmina.pl

Dopełnieniem powyższego artykułu jest dzisiejsza prezentacja wspomnianych już wyników egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianów końcowych dla szóstoklasistów.  W tym celu zamieszczamy poniżej dwa diagramy z krótkim komentarzem.

Jak Państwo widzą, wyniki poszczególnych szkół działających na terenie Gminy Zabierzów, zestawione zostały ze średnią wyników uzyskanych przez uczniów szkół Gminy Kraków, czyli de facto istniejących na terenie miasta. Placówki te od wielu lat przodują w rankingach prowadzonych w województwie małopolskim. Niejednokrotnie mogą też liczyć na nieosiągalne dla nas wsparcie finansowe. Z tego względu cieszy fakt, że wiele szkół w naszej Gminie od wielu lat dorównuje już poziomem krakowskim placówkom oświaty, co udowodniły również tegoroczne egzaminy i sprawdziany. Jeszcze lepiej wypada porównanie z innymi gminami powiatu krakowskiego. Podobnie jak rok wcześniej, placówki oświaty naszego samorządu znacznie przewyższają średnią obliczoną dla całego powiatu. Oczywiście, wiele jest jeszcze do zrobienia, zdajemy sobie z tego doskonale sprawę. Czeka nas praca choćby nad wyrównywaniem poziomu nauczania w poszczególnych szkołach. Nie zmienia to faktu, że już dzisiaj zachęcamy rodziców do posyłania swych pociech do szkół działających na terenie Gminy Zabierzów.

Oprócz wysokiego poziomu nauczania i odpowiednio licznej oraz doskonale przygotowanej kadry pedagogicznej, bogatej oferty zajęć, czekają na dzieci estetyczne, dobrze wyposażone i przede wszystkim przyjazne i bezpieczne szkoły. 

 

Wyniki sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej i wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2012

 

Łukasz Gędłek

Janina Wilkosz

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej