Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie- nareszcie "u siebie"!

14-09-2012

| Piątek

Budynek w Zabierzowie przy ul. Cmentarnej 2 ma swoją bogatą historię. Od zawsze był on własnością Skarbu Państwa. Przez kilkadziesiąt lat był w zarządzie Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt. Część budynku służyła do inseminacji zwierząt, jak wspominają starsi mieszkańcy Zabierzowa. Kiedy wygasł stały zarząd SHiUZ-u, budynek dzierżawił Urząd Gminy. Budynek nie stanowiący własności Gminy był niedoinwestowany, niszczał i nie zapewniał najbardziej podstawowych warunków pracy urzędników.

Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów, zwróciła się do Starostwa Powiatowego w Krakowie z wnioskiem o przekazanie w/w nieruchomości (działka 18 arowa wraz z jednopiętrowym budynkiem) .

W 2009 r. (po uzyskaniu zgody Wojewody Małopolskiego), starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka, przekazał budynek przy ul.Cmentarnej 2 Gminie Zabierzów.

W  dokumentach przekazania został określony cel  jakiemu może służyć budynek. Są to:  ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja publiczna, kultura, polityka prorodzinna. Pomyślano o wprowadzeniu do budynku GOPSu i PPP gdyż  instytucje te od lat nie miały swojego stałego miejsca, a ich działalność jest zgodna z w/w celami.

Stan budynku wymagał generalnego remontu, wymiany dachu, odwodnienia, wymiany wszystkich możliwych instalacji. Parter budynku był w nieco lepszym stanie, dlatego po postawieniu ścianek działowych, wymianie okien i pomalowaniu pomieszczeń w 2009 r. wprowadziła się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, a do pomieszczeń z osobnym wejściem, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  wraz z działającymi jej grupami pomocowymi.

Poradnia od czasu powołania jej jako instytucji tj. od 1994 r. nie miała swojego miejsca, zawsze była przy jakiejś instytucji lub w prywatnym domu. To siódme miejsce poradni na terenie Gminy Zabierzów– i mamy nadzieję, że ostatnie.

Trzy lata pracy w Poradni były trudne – wilgoć, zaduch, niesprawne instalacje. Budynek po prostu się „sypał”. Planowany remont obejmował bardzo szeroki zakres prac. W pierwszym etapie prac dokonano wymiany dachu oraz odwodniono budynek, następnie zostały wyremontowane pomieszczenia na pierwszym piętrze i w listopadzie 2011 roku przekazane do użytkowania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

W 2012 r. odbył się przetarg na drugi etap prac. Wymieniono instalacje elektryczne, grzewcze, podłogi, wykonano ocieplenie całego budynku i estetyczną elewację, dostosowano ilość wyjść ewakuacyjnych – zrealizowano szeroki zakres prac jak ze starego zrobić nowe. I udało się!

Zmiana siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pozytywnie wpłynęła na jakość pracy zatrudnionych pracowników, a także wniosła udogodnienia dla osób korzystających z pomocy społecznej. Prywatność klientów zarówno w Poradni jak i w Ośrodku jest ważną wartością, a w pracy socjalnej jest to wręcz standard. W poprzedniej siedzibie Ośrodka warunki lokalowe nie sprzyjały przeprowadzeniu swobodnej, indywidualnej rozmowy z klientem. Aktualnie dwuosobowe pokoje pracowników, sale szkoleniowe czy też stworzone miejsca do konsultacji indywidualnych, zapewniają kontakt na odpowiednim poziomie. Zdecydowanie poprawiły się także warunki pracy samych pracowników socjalnych. Pokoje są wyposażone w nowy sprzęt biurowy, każdy pracownik ma własne biurko z komputerem oraz swobodny dostęp do drukarki i telefonu. 

Rodzice, którzy odwiedzają Poradnię chwalą estetyczne, nowoczesne i przyjazne dzieciom wnętrza, a wygląd budynku z zewnątrz zwraca uwagę i przyciąga nowym wizerunkiem.

Poradnia od wielu lat świadczy usługi psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieciom i ich rodzicom, wspiera nauczycieli, wychowawców, prowadzi działalność profilaktyczną w zakresie wielu współczesnych zagrożeń.

Rocznie około 1200 rodzin przekracza próg Poradni z różnymi problemami: szkolnymi, rodzinnymi, psychicznymi, zdrowotnymi. Prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Zespół Orzekający orzeka o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego, służymy terapią wielu zaburzeń rozwojowych, wzmacniamy kompetencje rodziców, wspieramy rodzinę w trudnych, kryzysowych momentach, diagnozujemy możliwości poznawcze dziecka i określamy jego edukacyjne potrzeby.

Od wielu lat organizujemy szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Prowadzimy zajęcia warsztatowe z uczniami w szkołach. Poprzez indywidualną lub grupową psychoterapię pomagamy uczniom pokonać wiele problemów i ograniczeń.

 

Po remoncie gabinety Poradni i pokoje GOPSu są na miarę XXI wieku. Miłe wrażenie po wejściu do pomieszczeń pomaga osobom korzystającym z usług tych instytucji przełamać lęk, zażenowanie i obawy. Pokoje są przyjazne, bezpieczne, jasne, kolorowe jednym słowem ładne.

Budynek przy ul. Cmentarnej 2 – to inwestycja w ludzi, to dostrzeżenie przez Samorząd Gminy Zabierzów zarówno potrzeb ludzi niepełnosprawnych, zagubionych, chorych, jak i tych, „zwykłych”, którzy mają problemy (bo kto ich obecnie nie ma?) i potrzebują pomocy.

Koszty remontu rozłożono na dwa etapy i dzięki temu budżet Gminy udźwignął ten wydatek. Nowy budynek na 18 arowej działce wg oceny ekspertów, byłby ponad dwukrotnie droższy.

 

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszej oferty i choć wszystkim życzymy żeby nie mieli problemów, to kiedy one są warto sięgnąć po pomoc.

Czekamy. Pracownicy GOPS-u i Poradni zapewnią Państwu jakość usług odpowiadającą co najmniej wrażeniom estetycznym budynku.

Joanna Hanusz- dyrektor PPP

Stanisław Myjak- kierownik GOPS

Galeria zdjęć

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej