Gminny Dzień Edukacji Narodowej 2012

24-10-2012

| Środa

Uroczystość nagrodzenia Pedagogów za ich szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2011/ 2012, odbyła się 15 października 2012 r., w szkole podstawowej w Kobylanach.

Nagrody i podziękowania wręczała p. Elżbieta Burtan Wójt Gminy, a życzenia i gratulacje         w imieniu Rady Gminy Zabierzów przekazali dyrektorom, nauczycielom i organom prowadzącym niepubliczne przedszkola i szkoły, p. Maria Kwaśnik Przewodnicząca Rady Gminy wraz z v-ce przewodniczącym p. Andrzejem Krawczykiem oraz p. Marek Janas  pełnomocnik Wójta ds. edukacji.

Nagrodzonych zostało 24 pedagogów- dyrektorów szkół i nauczycieli, a podziękowania za bardzo dobrą współpracę odebrało 10 przedstawicieli organów prowadzących przedszkola niepubliczne i 4 prowadzących szkoły niepubliczne.

W swoim przemówieniu p. Wójt wyraziła ogromną wdzięczność pracownikom oświaty gminnej, za profesjonalizm w pracy z dziećmi i młodzieżą, za wszechstronność przejawiającą się osiągnięciami młodzieży w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych, a przede wszystkim w wysokich wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Ciepłe słowa skierowała p. Wójt do osób prowadzących placówki niepubliczne. To dzięki ich zaangażowaniu i pracy rodzice mają możliwość wyboru placówki dla swojego dziecka, dostosowując wybór do swoich aspiracji i potrzeb dziecka.

Wybór miejsca uroczystości był nieprzypadkowy, bowiem w szkole w Kobylanach od 1 września 2012 r., rozpoczął działanie oddział przedszkolny dzieci 3- 4 letnich.

Jest to już w Gminie Zabierzów druga po Nielepicach szkoła, w której działają oddziały przedszkolne dzieci 3- 4 letnich. Koszty realizacji inwestycji dotyczącej przedszkola w Kobylanach wraz z wyposażeniem pomieszczeń, wyniosły łącznie 157 450,- zł.

Z tej wydzielonej części szkoły, korzystają wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkole w  wieku 3 do 5 lat czyli łącznie 37 dzieci. Warunki są komfortowe i zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo. Poświęcenia przedszkola dokonał Ks. Andrzeja Sasuła uczący religii w szkole w Kobylanach, po tym akcie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.

Swoją ogromną wdzięczność za działania Władz Gminy na rzecz społeczności lokalnej wyrazili pracownicy szkoły, rodzice i przedszkolaki, kierując serdeczne podziękowania do Wójta Gminy Zabierzów p. Elżbiety Burtan i Rady Gminy Zabierzów reprezentowanej przez p. Marię Kwaśnik.

Władze naszej Gminy wykazują szczególną dbałość o bazę oświatową i jej wyposażenie, a wychowanie przedszkolne zajmuje jedno z najważniejszych miejsc, o czym świadczy % dzieci objętych opieką przedszkolną. W 2006 r. w Gminie Zabierzów, wychowaniem przedszkolnym objętych było 31% dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w 2011 r. ta liczba dzieci wzrosła w naszej Gminie do 95%. Dzieci realizują wychowanie przedszkolne w 10 przedszkolach niepublicznych, 2 przedszkolach samorządowych i w oddziałach przedszkolnych w 10 szkołach podstawowych.

Wychowanie przedszkolne nie jest objęte subwencją oświatową państwa i pełne koszty prowadzenia i dotowania placówek przedszkolnych ponosi Gmina Zabierzów.

Dzięki zrozumieniu wagi tego etapu wychowania i edukacji dziecka przez Władze Gminy Zabierzów, możemy wraz z rodzicami cieszyć się, sukcesami dzieci w dalszym ich kształceniu.

Janina Wilkosz

Galeria zdjęć

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej