Stypendium motywacyjne

Wójt Gminy Zabierzów przyznaje stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i studentów, uczęszczających do szkół lub zamieszkałych na terenie Gminy.

Głównym założeniem programu opisanego w uchwale zamieszczonej poniżej, jest wspieranie zdolnych uczniów i studentów oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w osiąganiu celów na miarę ich możliwości. Spośród wielu wyzwań, przed jakimi stoi Gmina, priorytetowe  jest ciągłe inwestowanie w kluczowy dla rozwoju kapitał ludzki i tworzenie jak najlepszych warunków dla wykorzystania kapitału wiedzy, energii i przedsiębiorczości obywateli Gminy. Jest absolutnie niezbędne, by Gmina Zabierzów była przyjaznym środowiskiem dla rozwoju biznesu, inaczej kapitał ludzki (najlepsi studenci, pracownicy, naukowcy i przedsiębiorcy) przeniesie się do innych Gmin. 

Środki na realizację programu pochodzą ze środków własnych Gminy Zabierzów.

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej