AKTUALNOŚCI

Opieka nad małym dzieckiem w wieku do lat 3

16-04-2013

| Wtorek

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art.10 ustawy t.j. w szczególności przez...

Najlepsi recytatorzy

04-04-2013

| Czwartek

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest najstarszym i najbardziej prestiżowym konkursem recytatorskim w Polsce. Sztuka recytacji jest wartością samą w sobie oraz istotnym elementem kształtowania pozytywnych uczuć do ojczystego języka.

Comenius- wizyta na Węgrzech

29-03-2013

| Piątek

W dniach 4.03- 09.03.2013r. nauczycielki: Grażyna Prusak, Lidia Kubica i Katarzyna Szmidt ze Szkoły Podstawowej w Zabierzowie uczestniczyły w kolejnym spotkaniu zespołu realizującego projekt pt. ?Gwiazdy na europejskim niebie? w ramach europejskiego programu Comenius. Tym razem spotkanie przedstawicieli szkół z Walii, Węgier i Polski odbyło się w Nyiregyhazie na Węgrzech.

Szkoła Podstawowa w Zabierzowie organizuje zbiórkę zużytego sprzętu AGD, RTV i baterii

28-03-2013

| Czwartek

Sprzęt można przywozić na plac szkolny (dojazd od ul. Myszala)w godz. od 7.00 do 19.00. Wielkogabarytowy (lodówki,pralki,telewizory itp.)należy ustawić we wnęce przy sali gimnastycznej, natomiast małogabarytowy (baterie, telefony komórkowe, itp.) wrzucić do znajdującego się przy sali pojemnika.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Zabierzów

22-03-2013

| Piątek

Szkoły podstawowe z terenu Gminy Zabierzów realizują obecnie Projekt pt.: ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Zabierzów?, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.

Rekrutacja do samorządowych oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach

05-02-2013

| Wtorek

1 marca 2013 r. rozpoczyna się rekrutacja do samorządowych oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach na terenie gminy Zabierzów

Konkursy na stanowiska dyrektorów

26-02-2013

| Wtorek

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać łącznie warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinna odpowiadać osoba zajmujące stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

IX Gminne Targi Edukacyjne w Rząsce

08-03-2013

| Piątek

5 marca 2013 r. w Zespole Szkół w Rząsce, odbyły się IX Gminne Targi Edukacyjne, które przebiegały pod hasłem: "Znajomość języków obcych oknem na światowy rynek pracy". Patronat Honorowy nad targami objęli Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, Starosta Krakowski, Komendant OHP oraz największa organizacja studencka- AIESEC.

Gminne Targi Edukacyjne w Gminie Zabierzów

06-03-2013

| Środa

Historia Targów sięga 2005 r. kiedy to powstał Szkolny Ośrodek Kariery w Zespole Szkół w Rudawie, kolejny w Gimnazjum w Zabierzowie oraz w Zespole Szkół w Rząsce. Gmina Zabierzów zatrudniła doradców zawodowych. Szkolne Ośrodki Kariery powstały ze środków grantu Ministerstwa Pracy i Płacy. Są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i literaturę oraz potrzebne programy multimedialne.

Turniej mini siatkówki chłopców szkół podstawowych

06-03-2013

| Środa

2 marca 2013 r. w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, odbył się turniej mini siatkówki chłopców szkół podstawowych naszej Gminy. W Turnieju udział wzięło 7 reprezentacji szkół podstawowych: SP Bolechowice, SP Brzezie, SP Nielepice, ISP Radwanowice, SP Rudawa, SP Rząska, SP Zabierzów.

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej