AKTUALNOŚCI

Przed oczami Morze Egejskie, za plecami Olimp

26-09-2012

| Środa

Ciepłe Morze Egejskie w różnych odcieniach błękitu, gorący piasek, palmy, kwitnące oleandry, a po drugiej stronie masyw Olimpu, na szczęście z zadowolonym Zeusem, bo nie ciskał piorunami ? w takiej scenerii grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zabierzowie spędziła część wakacji.

Oświata Gminy Zabierzów w nowym roku szkolnym

14-09-2012

| Piątek

W roku szkolnym 2012/ 2013 zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoły kontynuują realizację nowej podstawy programowej w klasach IV ? VI szkół podstawowych, a nowe ramowe plany nauczania obowiązują w klasach I i IV szkół podstawowych oraz klasach I gimnazjów. Główne kierunki polityki oświatowej państwa na ten rok to wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat, wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Nasze szkoły są bezpieczne i w pełni przygotowane do obniżenia wieku szkolnego do 6 lat.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie- nareszcie "u siebie"!

14-09-2012

| Piątek

Budynek w Zabierzowie przy ul. Cmentarnej 2 ma swoją bogatą historię. Od zawsze był on własnością Skarbu Państwa. Przez kilkadziesiąt lat był w zarządzie Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt. Część budynku służyła do inseminacji zwierząt, jak wspominają starsi mieszkańcy Zabierzowa. Kiedy wygasł stały zarząd SHiUZ-u, budynek dzierżawił Urząd Gminy. Budynek nie stanowiący własności Gminy był niedoinwestowany, niszczał i nie zapewniał najbardziej podstawowych warunków pracy urzędników.

Gminna inauguracja roku szkolnego 2012/2013

06-09-2012

| Czwartek

Oficjalna Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013 w gminie Zabierzów, odbyła się w Zespole Szkół w Rudawie. Uroczystość rozpoczęła poranna Msza św., podczas której proboszcz tutejszej parafii, Andrzej Badura, zwracając się do obecnych, wyraził m.in. nadzieję, że szkoła stanie się dla wszystkich dzieci drugim domem. Dalsza część inauguracji odbyła się w sali gimnastycznej budynku Zespołu Szkół w Rudawie.

Nowy rok szkolny 2012 / 2013

03-09-2012

| Poniedziałek

W nowym roku szkolnym życzę Państwu pomyślnej realizacji planów i zamierzeń, na miarę ambicji i możliwości

Wyprawka szkolna 2012/2013

27-08-2012

| Poniedziałek

Informujemy o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2012/2013 A także pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, obejmuje uczniów...

Egzaminy gimnazjalne i sprawdziany szóstoklasistów 2012 r. - wyniki w Gminie Zabierzów

06-08-2012

| Poniedziałek

Trwają wakacje. Uczniowie naszych szkół odpoczywają po pracowitym roku. Za nimi egzaminy gimnazjalne oraz sprawdziany podsumowujące edukację w szkołach podstawowych. Jak co roku, wyniki wspomnianych prób budzą ogromne zainteresowanie samych uczniów i ich rodziców. Nic dziwnego, w wielu przypadkach decydują one o możliwości wyboru kolejnych szkół, a w konsekwencji o dalszej drodze edukacyjnej. Mają też kapitalne znaczenie w wyborze przyszłego zawodu i powodzeniu na rynku pracy.

Gimnazjum w Zabierzowie gospodarzem wymiany uczniowskiej ze szkołą z USA

09-07-2012

| Poniedziałek

W dniach od 22.06.-01.07.2012r. miała miejsce międzynarodowa wymiana uczniowska pomiędzy Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie oraz Liberty Middle School i Skyridge Middle School w Camas/USA. To niewielkie miasto położone na granicy stanów Washington i Oregon w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych jest od wielu już lat miastem partnerskim Gminy Zabierzów. Współpraca z nim układa się bardzo owocnie, zwłaszcza na polu edukacji. Dowodem tego są wspólne przedsięwzięcia, takie jak organizowane dotychczas obozy z nauką języka angielskiego, prowadzoną przez nauczycieli z USA oraz wymiany uczniowskie pomiędzy szkołami. W projekcie miast i gmin partnerskich uczestniczą jeszcze dwie polskie gminy: Krapkowice i Morawica.

Wojewódzka Konferencja "Bogactwo kulturowe regionu Małopolski w działaniach edukacyjnych" w Nowym Targu

27-06-2012

| Środa

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach 19 czerwca 2012 r., wzięła udział w Wojewódzkiej Konferencji ?Bogactwo kulturowe regionu Małopolski w działaniach edukacyjnych?. Konferencję zorganizował Małopolski Kurator Oświaty oraz Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Konferencja była wynikiem kolejnej inicjatywy mającej na celu eksponowanie i promowanie regionalnego dziedzictwa Małopolski.

Małopolski projekt Diament Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty

22-06-2012

| Piątek

W latach 2010- 2012 wszystkie szkoły z terenu Gminy Zabierzów brały udział w realizacji Projektu DiAMEnT ?Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty? , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Projekty innowacyjne.

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej