Nowy projekt Comenius w Gimnazjum w Zabierzowie

07-09-2011

| Środa

Po zaledwie rocznej przerwie Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie ponownie przystępuje do realizacji kolejnego projektu Comenius. Powstał on podczas styczniowej wizyty w Berlinie dwóch nauczycielek p. Renaty Pędrys i p. Ewy Wardęgi, gdzie doszło do spotkania nauczycieli z kilku europejskich szkół. Po całotygodniowej pracy w międzynarodowym teamie, szczegółowo opracowano wspólny projekt, a w czerwcu bieżącego roku Agencja Narodowa Programu Comenius zakwalifikowała go do realizacji i przyznała nam dofinansowanie wysokości 20 000 €. Nowy projekt nosi tytuł: „Modele kultury narodowej w krajach Unii Europejskiej – co nas jednoczy, a co różni”. Już sam tytuł wskazuje, że będzie on dotyczył kultury w szerokim rozumieniu – poczynając od aspektów historycznych i geograficznych uczestniczących w nim państw, aż po różne dziedziny sztuki, tradycje i obyczajowość. 
Najważniejszym celem projektu jest przełamywanie barier kulturowych i integracja międzynarodowa, która dokona się poprzez nawiązanie wzajemnych osobistych kontaktów uczniów i nauczycieli oraz wspólną realizację zadań zaplanowanych na okres dwóch lat. Z pewnością dojdzie do kilku bezpośrednich spotkań podczas wymian międzynarodowych, ale uczniowie i nauczyciele pozostawać też będą w stałym kontakcie za pośrednictwem Internetu i multimediów. Planowane jest m.in. powstanie strony internetowej i blogu projektu. 

Oprócz zabierzowskiego gimnazjum w projekcie uczestniczyć będą szkoły z Turcji (jest to szkoła koordynująca), Niemiec, Anglii, Estonii i Francji. Wspólnym językiem projektu będzie język angielski, ale w miarę możliwości wykorzystywany będzie także język niemiecki. Przyczyni się to do podniesienia umiejętności posługiwania się językami obcymi wśród uczniów i nauczycieli. 

Projekt zapowiada się bardzo interesująco, pozostaje więc tylko mieć nadzieję, że jego realizacja przebiegać będzie zgodnie z planem i przyniesie szkole dużo korzyści, a uczniom i nauczycielom wiele satysfakcji z pracy. Aby zachęcić i zaangażować do pracy nad projektem jak największą liczbę uczniów, już w dniu rozpoczęcia roku szkolnego pojawiła się w szkole tablica informacyjna, zawierająca najważniejsze informacje dot. projektu i zaplanowanych zadań. 


Koordynatorki projektu:
Renata Pędrys
Ewa Wardęga

Galeria zdjęć

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej