Program Comenius w Zabierzowie

26-09-2011

| Poniedziałek

Program Comenius to jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa w Zabierzowie znalazła się na liście najbardziej aktywnych instytucji biorących udział w akcjach Programu Comenius. W ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół w tym roku rozpoczęła realizację projektu „Gwiazdy na europejskim niebie”. wraz ze szkołami z Węgier i Wielkiej Brytanii.

Motywem przewodnim projektu jest tolerancja . Uczniowie poznają kulturę i tradycję partnerskich krajów i jednocześnie będą promować naszą kulturę regionalną i narodową. 

Uczestnictwo w projekcie zmotywuje ich do nauki języków obcych i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych. Praca w międzynarodowym projekcie to dla nauczycieli okazja do wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego.

Jest to już drugi projekt , pierwszy pod tytułem „Wiedza łamie granice” realizowany był w latach 2005-2008 i otrzymał bardzo wysoką ocenę stając się przykładem dobrej praktyki.

Szkoła uczestniczy również w akcji Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej , która jest skierowana do nauczycieli. W czasie minionych wakacji dwie nauczycielki brały udział w dwutygodniowych szkoleniach językowo-metodycznych w Wielkiej Brytanii.

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Grażyna Prusak uczestniczyła w kursie zorganizowanym przez Szkołę Językową International Projects Centre w Exeter, zaś nauczycielka języka angielskiego Magdalena Godyń w kursie zorganizowanym przez Szkołę Językową Pilgrims w Canterbury. Uczestnikami tego typu kursów są nauczyciele z różnych krajów europejskich zaś językiem roboczym jest język angielski. Kursy te nie tylko rozwijają kompetencje językowe uczestników ale również poszerzają ich wiedzę na temat szeroko pojętej kultury brytyjskiej, wzbogacają warsztat pracy pedagogicznej o innowacyjne metody i techniki nauczania a także dostarczają wiele osobistych satysfakcji. Uczestnicy otrzymują grant z Agencji Narodowej który w pełni pokrywa koszty podróży, opłatę za kurs i koszty utrzymania.

Z powyższych powodów Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji uznała Szkołę Podstawową w Zabierzowie za wzorcowy przykład aktywności.

Galeria zdjęć

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej