Małopolski Tydzień Kariery

04-11-2011

| Piątek

W dniach 17- 23 października 2010 r odbył się Małopolski Tydzień Kariery. Pod hasłem „Poradnictwo kariery dla każdego ucznia” w całym regionie odbywały się wydarzenia III Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK), skierowane głównie do młodzieży stojącej przed wyborem drogi zawodowej i pragnącej świadomie planować własną karierę, ale również do rodziców, nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych czyli osób, które na co dzień wspierają innych w podejmowaniu decyzji zawodowych.

19 października doradca zawodowy Agata Chudzikiewicz (Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Rudawie) wzięła udział w Meetingu Edukacyjnym dla uczniów, nauczycieli i doradców zawodowych, które w ramach tego Tygodnia odbyły się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 na ul. Siewnej. W ramach seminarium „Doradztwo zawodowe w gimnazjum – nowe perspektywy”, podczas którego prezentowane były dobre praktyki z zakresu usług doradczych dla młodzieży p. Agata Chudzikiewicz przedstawiła sposób organizacji doradztwa zawodowego dla uczniów w Gminie Zabierzów oraz zasady, cele i metody pracy Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum w Rudawie; „Gmina Zabierzów jako jedna z niewielu gmin zatrudnia w każdym gimnazjum doradcę zawodowego, ponadto w szkołach opracowane są Wewnątrzszkolne Systemy Doradztwa Zawodowego, które zakładają współpracę doradcy z innymi nauczycielami w zakresie pomocy uczniowi w planowaniu przyszłości edukacyjno –zawodowego. Daje to o wiele większe możliwości pomocy uczniowi zarówno na poziomie danej szkoły jaki i gminy” Z kolei Dyrektor Poradni, Pani Elwira Zadęcka podsumowując seminarium podkreśliła, że budowanie systemu pomocy uczniowi, jest procesem. Doradztwo zawodowe jako system współpracy różnych osób i instytucji stwarza większe możliwości organizacji i kontynuacji pomocy uczniowi w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.

W sumie na uczestników OTK 2011 w Małopolsce czekało 309 propozycji (warsztaty, spotkania, porady indywidualne, filmy, czaty) z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Całe przedsięwzięcie w Krakowie koordynował Wojewódzki Urząd Pracy.


Agata Chudzikiewicz
Doradca zawodowy,
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Rudawie

Galeria zdjęć

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej