Projekt edukacyjny BEZPIECZNE ARENY 2012przygotowanie do EURO 2012

29-11-2011

| Wtorek

22 listopada 2011 r., klasy 3b i 3c z Gimnazjum w Zabierzowie wzięły udział w wycieczce na nowe krakowskie stadiony – Wisły i Cracovii. Wyjazd został zorganizowany w ramach programu „Bezpieczne Areny 2012”, realizowanego przez Gminę Zabierzów wspólnie m.in. z Powiatem Krakowskim. Autorami programu są Pan Piotr Rogoziński i Pani Anna Płachczewska-Rogozińska, prowadzący firmę „VIA CRACOVIA Inny Sposób Podróżowania”. 
Program realizowany jest w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w latach 2008 – 2013 pn. „Bezpieczny Powiat Krakowski”. 

Instytucje zaangażowane w realizację programu to:MKS Cracovia SSA , Wisła Kraków Spółka Akcyjna, Komenda Powiatowa Policji w Krakowie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Krakowie, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu krakowskiego, urzędy miasta i gmin, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z powiatu krakowskiego.

Udział w programie biorą nauczyciele i uczniowie z gimnazjów Gminy Zabierzów oraz niektórych innych gmin Powiatu, w ramach realizacji przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Projekt ten w wielu aspektach łączy się z treściami zawartymi w podstawie programowej przedmiotu, edukacja dla bezpieczeństwa. Koordynatorami programu w Gminie Zabierzów są nauczyciele: Grzegorz Wróbel- Gimnazjum w Zabierzowie, Marcin Wróbel- Gimnazjum w Rudawie i Dominika Tokar– Gimnazjum w Rząsce.
Celem programu jest przede wszystkim kreowanie wśród uczniów postaw bezpiecznego zachowania na nowoczesnych obiektach sportowych, nabycie wiedzy dotyczącej zasad organizowania wielkich imprez masowych, przełamywanie stereotypów dotyczących obiektów sportowych oraz budowanie pozytywnego wizerunku krakowskich stadionów. 

W czerwcu b.r. Wydział Zarządzania Kryzysowego Powiatu Krakowskiego w ramach programu „Bezpieczne Areny 2012”, zorganizował szkolenie dla nauczycieli. Następnym działaniem są edukacyjno- poznawcze wycieczki dla uczniów.

Wycieczka składała się z dwóch części: 
teoretycznej, w ramach której uczniowie podczas prezentacji multimedialnej poznali zagadnienia dotyczące zagrożeń na stadionach, konsekwencje prawne naruszenia porządku, zachowania fair play itd. Część praktyczna, obejmowała wejście na stadiony. Uczniowie zwiedzali centrum monitoringu, spikerkę, loże prasowe i skyboxy. 
Po stadionach oprowadzali nas wysokiej klasy specjaliści do spraw bezpieczeństwa: P. Grzegorz Halat – Szef Stewaringu Wisła Kraków SA, Kazimierz Antkowiak – Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Wisła Kraków oraz Ireneusz Smaś – Kierownik ds. Bezpieczeństwa MKS Cracovia SSA.
Bardzo cenne jest to, że poprzez realizację programu, młodzież nabywa wiedzę w sposób praktyczny, bardzo dla niej interesujący, poznając przygotowanie i znaczenie bezpieczeństwa dla uczestników imprez masowych, na ogromnych obiektach sportowych. 


Katarzyna Dela

Galeria zdjęć

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej