Finał projektu "Historia zdjęciem pisana"

12-12-2011

| Poniedziałek

8 grudnia 2011r. w Szkole Podstawowej w Kobylanach miał miejsce finał projektu „Historia zdjęciem pisana”, którego autorkami były nauczycielki tutejszej Szkoły pani Monika Fryc i Monika Górniak.

Na uroczystość przybyli :
– Przedstawicielka AIR PORT KRAKÓW pani Urszula Podraza
– Sekretarz Gminy Zabierzów pani Wioletta Matejczyk
– W-ce Przewodniczący Rady Gminy pan Tadeusz Brzuchacz
– Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów pani Jolanta Żebrowska-Sibila 
– Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół pani Janina Wilkosz
– Sołtys i Radny wsi Kobylany pan Kazimierz Kapelan
– Rodzice uczniów tutejszej szkoły

Projekt był współfinansowany przez AIR PORT KRAKÓW, gdyż zyskał akceptację na konkursie grantowym pod hasłem WSPIERAMY SĄSIADÓW. 

Celem jego realizacji było uświadomienie wychowankom potrzeby poszanowania, pielęgnowania i gromadzenia dorobku kulturowego pokoleń. Proponowane działania służyły uwrażliwieniu na walory i piękno rodzinnej miejscowości oraz umacnianiu tożsamości z „mała ojczyzną”. Przyczyniły się także do pobudzenia różnych form aktywności uczniów, rozwoju talentów plastycznych i literackich, integracji międzypokoleniowej. 

W ramach realizacji projektu uczniowie wzięli udział w konkursie fotograficznym „Moja miejscowość w obiektywie” oraz literackim „Jestem autorem legend związanych z moją miejscowością”. W trakcie uroczystości wręczono nagrody książkowe i dyplomy finalistom obydwu konkursów.

Zaprezentowano ponadto jedną z nagrodzonych prac literackich. Była to legenda autorstwa ucznia klasy V Kacpra Muchy zatytułowana „ Legenda o cudownej lipie”.

W dalszej części uczestnicy spotkania obejrzeli program artystyczny w wykonaniu członków koła teatralnego, którzy w humorystyczny sposób przedstawili historię pochodzenia miejscowej ludności.

Następnie odbyło się zwiedzanie przygotowanej wystawy, na której zaprezentowano zdjęcia zgromadzone w ramach akcji skierowanej do uczniów i ich rodziców -„Fotografie opowiadają historie”. Znalazły się wśród nich: portrety przodków, sceny z codziennego życia mieszkańców wsi, wydarzenia z życia szkoły, uroczystości rodzinne i parafialne, wspomnienia wojenne. Całości dopełniły zbiory pochodzące z izby regionalnej, głównie przedmioty codziennego użytku, narzędzia pracy oraz dawne stroje ludowe. 

Wystawa będzie stanowiła stałą ekspozycję, która przybliży historię wsi i jej mieszkańców kolejnym pokoleniom uczniów.

Galeria zdjęć

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej