JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W BALICACH- PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Szkolna 66
32-083 Balice
tel. 12-285-60-25

Dyrektor: mgr Andrzej Wszołek

e-mail:sp_balice@op.pl
www: www.spbalice.zabierzow.org.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE DLA DZIECI 5-6 LETNICH w Bolechowicach

Szkoła podstawowa

Szkolna 7
32-082 Bolechowice
tel. 12 285 11 84

Dyrektor: mgr Halina Kodura

email: spbolechowice@interia.pl
www: www.spbolechowice.zabierzow.org.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE DLA DZIECI 3-6 LAT w Brzeziu

Szkoła podstawowa

ul. Szkolna 1
32-080 Zabierzów
tel. 12 285 11 81
tel: 12 285 41 02

Dyrektor: mgr Paweł Miłobędzki

email: spbrzezie@poczta.onet.pl
email: spbrzezie_dyrektor@op.pl
www: www.spbrzezie.edupage.org

SZKOŁA PODSTAWOWA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE DLA DZIECI 3-6 LAT w Kobylanach

Szkoła podstawowa

ul. Jana Pawła II 61
32-082 Bolechowice
tel. 12 285 20 27

Dyrektor: mgr Elżbieta Koźbiał

email: spkobylany@op.pl
www: www.spkobylany.edu.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE DLA DZIECI 3-6 LAT w Nielepicach

Szkoła podstawowa

Nielepice 182
32-064 Rudawa
tel. 12 283 80 89

Dyrektor: mgr Dorota Kuciel

email: spniel@interia.pl
www: www.spnielepice.szkolnastrona.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE DLA DZIECI 5-6 lat w Rudawie

Szkoła podstawowa

ul. Stanisława Polaczka 25
32-064 Rudawa
tel. 12 283-95-50

Dyrektor: mgr Jadwiga Kołodzińska

email: zs.rudawa@zabierzow.org.pl
email: zssekretariat@poczta.onet.pl
www: www.sprudawa.zabierzow.org.pl
www: www.gimrudawa.zabierzow.org.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE DLA DZIECI 5-6 lat w Rząsce

Szkoła podstawowa

ul. Krakowska 122
30-199 Kraków
tel. 12 637 93 90

Dyrektor: mgr Monika Musiał-Taźbirek

email: sprzaska@gmail.com
www: www.sprzaska.zabierzow.org.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE z oddziałami integracyjnymi w Zabierzowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Dyrektor: mgr Beata Kęder

Szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabierzowie (klasy 5-8 SP i III gimnazjalne)

ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów
tel. 12-285-48-87
email: gim.zabierzow@zabierzow.org.pl
www: www.spzabierzow.zabierzow.org.pl

Inna lokalizacja szkoły podstawowej: ul. Szkolna 50 (klasy 1-4 SP)

ul. Szkolna 50
32-080 Zabierzów
tel. 12-285-20-43
email: sp.zabierzow@zabierzow.org.pl
www: www.spzabierzow.zabierzow.org.pl

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabierzowie

ul. Sportowa 15 (dzieci 3-4 letnie) z oddziałami zamiejscowymi na ul. Szkolnej 50 (dzieci 5-6 letnie)
32-080 Zabierzów
tel. 12-397-22-40
email: przedszkole@zabierzow.org.pl
www: www.przedszkole.zabierzow.org.plPORADNIA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA W ZABIERZOWIE

Poradnia

Dyrektor: mgr Iwona Szuperska-Mazur

ul. Cmentarna 2
32-080 Zabierzów
tel. 12 285 40 20
email szuperska.iwona@interia.pl
www: www.poradnia.zabierzow.org.pl

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej