Stypendia gminne za wyniki w nauce

01-07-2019

| Poniedziałek

Stypendium za wyniki w nauce dla szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów, przyznawane jest kandydatom spełniającym warunki określone w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28. maja 2010 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów" (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 roku poz. 5332 ze zm.).

Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać na określonym wzorze, w formie pisemnej na dziennik podawczy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie ul. Kolejowa 15, w następujących terminach: 

  • do dnia 31. lipca - uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych uczęszczający do szkół poza terenem Gminy Zabierzów,

  • do dnia 31. października - studenci.

Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie Gminy Zabierzów, nie składają wniosków. Listę uczniów - kandydatów do stypendium przekazują Dyrektorzy tych szkół.

Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego lub akademickiego.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie GZEAS, informacji dodatkowych udziela p. Katarzyna Pająk tel. 12-285-15-62 wew. 24

Janina Wilkosz

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej