Stypendia 2019

09-08-2019

| Piątek

Stypendium socjalne na cele edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Zabierzów.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 528,00 zł netto miesięcznie.

Wnioski z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 15. września 2019 roku, w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabierzowie ul. Kolejowa 15, (budynek ZSP Zabierzów - wejście od strony boiska sportowego) pokój nr 5 w godzinach: poniedziałek od 9:00 – 17:00, wtorek – czwartek od 8:00 – 16:00, piątek 7:00 – 15:00.

Stypendium motywacyjne dla zdolnych studentów z terenu Gminy Zabierzów.

O stypendium ubiegać się mogą studenci, którzy w bieżącym roku akademickim uzyskali średnią arytmetyczną wyższą niż 4,0 (w 5. stopniowej skali ocen) lub 5,0 (w 6. stopniowej skali ocen). Wnioski wraz z zaświadczeniem z uczelni o średniej arytmetycznej ocen, należy składać w terminie do 31. października 2019 roku, w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabierzowie ul. Kolejowa 15, (budynek ZSP Zabierzów- wejście od strony boiska sportowego) pokój nr 5 w godzinach: poniedziałek od 9:00 – 17:00, wtorek – czwartek od 8:00 – 16:00, piątek 7:00 – 15:00.

Informacje szczegółowe i wzory druków są na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl w zakładce dla studentów.

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej