Informacja dla Rodziców dzieci przedszkolnych - aktualizacja

06-05-2020

| Środa

 

Informujemy, iż planujemy otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Zabierzów od dnia 11. maja 2020 roku.

Decyzja o otwarciu przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów została podjęta w trosce o rodziców, którzy będą musieli wrócić do pracy w związku z wprowadzeniem drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.

Po wstępnym rozeznaniu wśród rodziców dzieci z terenu Gminy Zabierzów chęci posłania dzieci do placówek 12 % wyraziło zainteresowanie.

Liczba dzieci zgłoszonych przez rodziców do opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - stan na dzień 30. kwietnia 2020 roku:

 

Wiek dzieci zgłoszonych do opieki

 

3 latki

4 latki

5 latki

6 latki

7

15

23

27

W związku z niewielkim do tej pory zainteresowaniem rodziców dopuszczamy możliwość uruchomienia tylko wybranych placówek wychowania przedszkolnego. Grupy te zostałyby utworzone z podziałem na wiek dzieci. Szczegóły zostaną Państwu przekazane przez Dyrektorów placówek.

Jednocześnie przypominam, iż otwarcie przedszkoli nie pozbawia rodziców możliwości skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Więcej informacji na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095

Rodzicu,
Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne GIS do pobrania

 

Ewelina Szlachta

Zastępca Dyrektora GZEAS

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej