Komunikat w sprawie stypendium dla absolwentów szkół ponadpodstawowych

12-05-2020

| Wtorek

W związku z działaniami wynikającymi z przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się i zapobieganiu skutkom  COVID-19, w tym w szczególności w związku ze zmianą terminów egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020, informuję: 

  1. Absolwentów szkół ponadpodstawowych ubiegających się o przyznanie stypendium na podstawie Uchwały Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28. maja 2010 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów (t.j. Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5332 ze zm.), obowiązuje termin złożenia wniosku o stypendium do 31. lipca 2020 roku.
  2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen i ocenie zachowania, uzyskanych w bieżącym roku szkolnym (roku bazowym). 
  3. Potwierdzeniem uprawnienia absolwenta szkoły ponadpodstawowej do pobierania stypendium jest  umowa zawarta z uczelnią wyższą lub zaświadczenie o przyjęciu na studia na rok 2020/21. Wymienione dokumenty należy złożyć w GZEAS w Zabierzowie niezwłocznie po ich uzyskaniu, jako załączniki do wcześniej złożonego wniosku.

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej