Finał projektu pt. "What's Next"

06-07-2020

| Poniedziałek

 

 

Finał projektu pt. „What’s Next?”

Zabierzów - Nawojowa Góra 2020

W dniach 22 – 24 czerwca 2020 r. został zakończony w Polsce trwający blisko półtora roku międzynarodowy projekt „What’s next?”, którego głównym celem było wspieranie uczniów ostatnich klas szkół podstawowych w dążeniu do rozwijania indywidualnych umiejętności i kompetencji związanych z podejmowaniem racjonalnych decyzji dotyczących wyborów edukacyjnych, mających bezpośredni wpływ na ich przyszłą karierę zawodową.

Szkoła Podstawowa w Zabierzowie we współpracy z Fundacją Edukacji i Kreatywnego Rozwoju „FunEdu” oraz Szkołą Podstawową w Nawojowej Górze, wspólnie z partnerami z Norwegii, Danii, Niemiec i Macedonii Północnej, realizowała innowacyjny, pod względem doradztwa zawodowego oraz międzynarodowej współpracy, projekt finansowany z Funduszy Europejskiego Programu ERASMUS+. Polska była ostatnim przystankiem na drodze wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu.

Szkoły z Zabierzowa i Nawojowej Góry, podjęły się zorganizowania on-line konferencji podsumowującej projekt w dobie trwania pandemii Covid-19. Także tutaj okazaliśmy się strategicznymi partnerami, prezentującymi niezwykle wysoki poziom umiejętności organizacyjnych i ICT, co zostało docenione przez partnerów biorących udział w ewaluacji tego przedsięwzięcia.

Podczas konferencji zaprezentowaliśmy wszystko to, czym może pochwalić się zarówno Gmina Zabierzów, jak i Gmina Krzeszowice. Zabytki, piękną przyrodę, tradycje związane z regionem oraz nasze szkoły. Wirtualny spacer po Krakowie śladami krakowskich legend, stanowił inspirującą przygodę i kolejny powód do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca na mapie świata.

Ważnym punktem konferencji okazała się dyskusja dotycząca doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu.

Wszyscy byli zgodni co do tego, że było to wyjątkowe spotkanie – uczniów, nauczycieli, lokalnych przedstawicieli gmin miast partnerskich. Dzięki wspólnym wyjazdom do zaprzyjaźnionych miast – Alusand, Aalborg, Berlina, Bitola mogliśmy poznać nie tylko systemy edukacji w partnerskich krajach i strategie rozwoju doradztwa zawodowego, ale także każdy miał okazję podziwiać piękne krajobrazy, zabytki architektury, posmakować tradycyjnej kuchni, poznać sposoby rozwiązywania problemów i radzenia sobie z wychowaniem młodego pokolenia.

Partnerzy projektu doszli do wniosku, że:

- doradztwo zawodowe jest bardzo ważnym przedmiotem, który daje młodym ludziom możliwość poznania różnych perspektyw i kierunków rozwoju;

- dostrzegli, jak ważna jest współpraca między szkołami a  firmami/ sektorem biznesowym, mająca na celu zaznajomienie młodych ludzi z lokalnym rynkiem pracy przed podjęciem pierwszych wyborów edukacyjnych, tuż po szkole podstawowej;

- dostrzegli, że różnice między krajami mają charakter wyłącznie kulturowy, a rynek pracy oraz potrzeby edukacyjne z nim związane, wydają się być takie same w wymiarze międzynarodowym.

Podsumowując projekt stwierdzono, że zdecydowane zmiany powinny zajść w sposobie myślenia nauczycieli. Nauczyciele powinni być liderami/ mentorami młodych ludzi. Powinni kierować ich przez proces edukacji, stwarzać możliwości, dzięki którym będą mieli szansę nie tylko uczyć się, ale przede wszystkim rozwijać swoje umiejętności, dostrzegać swoje mocne i słabe strony oraz zwracać uwagę na potrzeby w społeczności zarówno szkolnej, jak i lokalnej. 

Podczas wszystkich spotkań dało się odczuć ogromne poczucie przynależności do Europy. W atmosferze wzajemnego szacunku, uczenia się od siebie nawzajem mijały miesiące pracy w projekcie.

Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że udział w projektach międzynarodowych i wymiana dobrych praktyk znacznie wpływa na rozwój edukacji. Inspiruje, nasuwa nowe pomysły.

Miejmy nadzieję, że dzięki takim właśnie projektom, jak „What’s Next?”, nadal będziemy rozwijać nasze kompetencje międzykulturowe i obywatelskie na miarę XXI wieku.

 

Tekst/ zdjęcia

Renata Pędrys

Agnieszka Mitka

 


 

Galeria zdjęć

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej