Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

21-08-2020

| Piątek

Informacje na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  • rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
  • zimowa przerwa świąteczna w szkołach 23 do 31 grudnia 2020 r.
  • ferie zimowe dla województwa małopolskiego od 15 do 28 lutego 2021 r.
  • wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 1 do 6 kwietnia 2021 r.
  • egzamin ósmoklasisty ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnejzakończenie roku szkolnego 2020/2021 25 czerwca 2021 r.
  • ferie letnie w szkołach 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.

Nowy rok szkolny rozpocznie w szkołach Gminy Zabierzów zajęciami stacjonarnymi, w reżimie sanitarnym opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl i Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl.

Szczegółowe informacje w sprawie regulacji wewnętrznych w szkołach, będą udostępnione dla rodziców i uczniów od 26 sierpnia 2020 r.

Informacje będą opublikowane na tablicach ogłoszeń w szkołach i na ich stronach internetowych, będą one modyfikowane w zależności od sytuacji w naszym regionie. Szkoły w naszej Gminie są przygotowane do zalecanych przez MEN sposobów nauczania: stacjonarnego, hybrydowego, zdalnego i są zaopatrzone w środki czystości i dezynfekujące, zgodnie z wymogami sanitarnymi. 

Liczba dzieci i uczniów w Gminie rozpoczynających rok szkolny 2020/2021: opieką w żłobkach jest objętych 97 dzieci, w przedszkolach 1306 dzieci (wzrost o 36 dzieci w porównaniu do roku 2019), w szkołach podstawowych będzie się uczyć 2412 uczniów (wzrost o 53 uczniów w porównaniu do roku 2019).

W Gminie funkcjonują 3 żłobki niepubliczne, 2 przedszkola samorządowe,10 przedszkoli niepublicznych, 1 niepubliczny punkt przedszkolny, 8 szkół podstawowych samorządowych, 4 szkoły podstawowe prowadzone przez inne podmioty i 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W każdej szkole podstawowej samorządowej są oddziały przedszkolne. Przedszkola w Gminie Zabierzów pełnią w każdym roku dyżury w okresie ferii letnich. Szczegółowy harmonogram dyżurów jest publikowany w terminie późniejszym. 

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów znajdują się w szkołach i uczniowie wypożyczają je z biblioteki szkolnej na bieżący rok szkolny.

We wszystkich szkołach można wykupić obiady dla uczniów. Uczniowie objęci pomocą socjalną otrzymują obiady bezpłatnie.

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zabierzów oraz dowóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na wniosek rodziców) organizuje GZEAS. Uczniowie szkół podstawowych korzystają z bezpłatnej komunikacji MPK na podstawie legitymacji szkolnej i na zasadach sanitarnych obowiązujących w transporcie publicznym.

Stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Zabierzów. Wnioski z kompletem dokumentów należy złożyć do 15 września na dziennik podawczy GZEAS. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny  nie przekracza 528,00 zł netto miesięcznie.

Trwa nabór wniosków o stypendium motywacyjne dla studentów, wnioski z kompletem dokumentów należy złożyć do 31 października na dziennik podawczy GZEAS.

Program rządowy „Dobry Start” realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

Adresy stron www i telefony do żłobków, przedszkoli i szkół oraz informacje dodatkowe i wzory dokumentów do stypendiów i dowozu dzieci niepełnosprawnych, są dostępne na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl i w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie ul. Kolejowa 15 (wejście od strony ul. Sportowej).

Janina Wilkosz
Dyrektor GZEAS w Zabierzowie Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej