Procedura zawieszenia zajęć

19-10-2020

| Poniedziałek

Szanowni Państwo,

Przepis § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadził od 1 września możliwość ograniczenia w całości lub w części funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w sytuacji pojawienia się zagrożenia epidemiologicznego. Taką decyzję można podjąć zarówno w stosunku do grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, jak i w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Prowadzenie zajęć w szkołach gminy Zabierzów odbywa się w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dyrektor szkoły może zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe), lub zdalne w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Wprowadzenie innego niż stacjonarne trybu kształcenia jest możliwe tylko
i wyłącznie, gdy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna uzna za konieczną taką organizację nauki.

Informuję, iż Dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów na bieżąco są w kontakcie Inspektorem Sanitarnym w Krakowie i stosują się do aktualnych zaleceń. Cały czas kontrolowana i monitorowana jest sytuacja. Obowiązujące przepisy prawa zabraniają Dyrektorom i Władzom samorządowym wprowadzenie innego trybu nauczania, bez zgody Inspektora Sanitarnego.

Ewelina Szlachta
p.o. Dyrektora GZEAS w Zabierzowie

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej