KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

15-12-2020

| Wtorek

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Zabierzowie zaprasza rodziny, a także grupy warsztatowe ośrodków społecznych z terenu Gminy Zabierzów, do uczestnictwa w akcji konkursowej pod hasłem: „W domu nie musi być nudno - postaw na rodzinę”. Wyżej wymieniona akcja przeprowadzana jest pod patronatem Wójta Gminy Zabierzów Pani Elżbiety Burtan.

Głównym celem naszej akcji jest urozmaicenie życia rodzinnego i możliwość wspólnego działania w zdobyciu wartościowych nagród. Niemniej ważne w tym konkursie jest pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie kreatywności, wrażliwości, wyobraźni plastycznej uczestników konkursu, wzmacnianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu pracy, rozwijanie wrażliwości estetycznej, talentu i wyobraźni dziecka, popularyzacja polskich kolęd zachęcenie do czynnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie umiejętności wykorzystywania nowych technologii.Konkurs  „W domu nie musi być nudno-postaw na rodzinę ”, daje możliwość wykazania się różnymi talentami, które drzemią w naszych dzieciach i młodzieży, a często są ukryte. 
Konkurs jest różnorodny i składa się z 7 form konkursowych, oto one:

1. Bałwan bez śniegu.

2. Choinka inna niż wszystkie.

3. Rodzinne Jasełka.

4. Piernikowy świat.

5. Reportaż filmowy.

6. Forma artystyczna Mam talent.

7. Teledysk Bożonarodzeniowy.

Do każdego z 7 konkursów jest odrębny regulamin, z którym należy się koniecznie zapoznać przed przystąpieniem do konkursu. Regulamin dostępny na stronach:

Rodzina/grupa społeczna może wziąć udział w 1 z 7 konkursów. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
Nagrody za I, II i III miejsce są sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ich wysokość odpowiednio to 800,00, 600,00 i 300,00 złotych w postaci  kart podarunkowych. Nagrody są przyznawane w każdym z 7 konkursów.

Nagrodę specjalną w postaci bonu podarunkowego w kwocie 500,00 złotych, ufundowała Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie. 

TERMIN PRZYJMOWANIA FILMÓW: 

1) od 4 stycznia 2021 do 17 stycznia 2021 r. do godziny 23:59.

2) Prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

3) Filmy, zdjęcia prac należy przesyłać wyłącznie drogą e-mail na adres: gkrpa@zabierzow.org.pl 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: w miesiącu lutym 2021 r. na stronie internetowej Gminy Zabierzów www.zabierzow.org.pl oraz stronie Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Zabierzowie www.poradnia.zabierzow.org.pl 

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Pani Kinga Gibadło telefon: (12) 285-40-20, email: gkrpa@zabierzow.org.pl 

Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy.

REGULAMINY KONKURSÓW:

1. Bałwan bez śniegu.

2. Choinka inna niż wszystkie.

3. Rodzinne Jasełka.

4. Piernikowy świat.

5. Reportaż filmowy.

6. Forma artystyczna Mam talent.

7. Teledysk Bożonarodzeniowy.

 

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej