KOMUNIKAT w sprawie rekrutacji do przedszkoli

20-04-2021

| Wtorek

Szanowni Rodzice,

W związku z zakończeniem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Zabierzów informuję:

  1. Zgodnie z par. 1 ust. 2 Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów Nr 20/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., z uwagi na brak wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w Gminie Zabierzów nie będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.
  2. Dzieciom, które zostały zgłoszone do rekrutacji w terminie określonym w w/w Zarządzeniu, a nie zostały przyjęte do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, Wójt Gminy Zabierzów wskaże przedszkole, w którym dziecko od 1 września 2021 r. może realizować wychowanie przedszkolne. Rodzice tych dzieci zostaną powiadomieni pisemnie o miejscu i terminie zgłoszenia się, celem potwierdzenia uczęszczania dziecka do przedszkola wskazanego przez Wójta Gminy.
  3. Jeśli w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym po zakończeniu rekrutacji (po wyznaczeniu miejsc wszystkim dzieciom zgłoszonym do rekrutacji w terminie określonym w Zarządzeniu Wójta) będą wolne miejsca, kandydatów do przedszkola zgłoszonych poza rekrutacją przyjmuje się na podstawie decyzji dyrektora przedszkola/ szkoły.
  4. Przyjmując za cel ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także działając w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, proszę nadal o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabierzowie oraz w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy, z wyjątkiem spraw koniecznych.
  5. W sprawach bieżących, niewymagających osobistego udziału proszę kontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej szkół lub GZEAS.

Na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl są podane telefony i adresy poczty elektronicznej szkół.

Kontakt do GZEAS: gzeas@zabierzow.org.pl lub tel. 12-285-15-62 wew. 26


Ewelina Szlachta
Dyrektor GZEAS w Zabierzowie

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej