Projekt MatHouse

13-09-2021

| Poniedziałek

Dzięki staraniom grupy nauczycieli Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zabierzowie otrzymała w kwietniu dotację mFundacji mBanku na realizację matematycznego projektu o nazwie MatHouse. Będzie on realizowany od września do grudnia bieżącego roku. Sponsorami projektu są ponadto Urząd Gminy Zabierzów, Fundacja FunEdu oraz działająca w szkole Rada Rodziców.

Projekt będzie polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów matematycznych dla zainteresowanych uczniów, podczas których opracują oni według własnych pomysłów zbiór zadań matematycznych odnoszących się do praktyki życia codziennego. Następnie uczestnicy projektu stworzą grę edukacyjną dla swoich rówieśników, w której zostaną wykorzystane wymyślone wcześniej zadania, natomiast kulminacją projektu będzie umożliwienie wszystkim chętnym uczniom zagrania w te gry, co będzie miało miejsce na terenie szkoły w listopadzie. W zajęciach projektowych weźmie udział 30 chętnych uczniów klas 6 i 7, przy czym będą się one odbywać w trzech małych grupach. Udział w tym przedsięwzięciu pozwoli młodym ludziom przekonać się, jak bardzo przydaje się na co dzień znajomość matematyki, a zwłaszcza,  jak wiele matematycznej wiedzy i umiejętności wykorzystujemy w gospodarstwie domowym.

Najbardziej aktywni uczestnicy projektu otrzymają nagrody, a opracowany zbiór zadań matematycznych zostanie przekazany w formie papierowej pozostałym szkołom w gminie Zabierzów oraz umieszczony w formie elektronicznej na stronie internetowej zabierzowskiej szkoły. Natomiast powstała gra edukacyjna stanie się stałym elementem programu obchodów Dnia Matematyki organizowanego na terenie szkoły.

Koordynatorkami i opiekunkami projektu są nauczycielki: P. Lucyna Krupa, P. Anna Mikrut oraz P. Anna Ochel.

Anna Ochel


Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej