Otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli

04-02-2022

| Piątek

Wójt Gminy Zabierzów zaprasza przedszkola niepubliczne do udziału w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Zabierzów, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zabierzów".

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia wraz z załącznikami oraz składanie ofert w terminie do dnia 23 lutego 2022 r.

Zaproszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,2056145,zarzadzenie-wojta-gminy-zabierzow-nr-332022-z-dnia-1-lutego-2022-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-ko.html

Oferty należy składać na dzienniku podawczym:

Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

Decyduje data wpływu.

Formularz oferty 2022

Klauzula RODO

Zarządzenie Wójta

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej