Logo Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Zabierzowie

Dotacje oświatowe dla szkół i przedszkoli niepublicznych

 

Dotacja dla podmiotów prowadzących publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
  2. Uchwała Rady Gminy Zabierzów Nr XL/401/18  z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Zabierzów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminy i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 wniosek.docx
Format: docx, 19.36 kB
Załącznik nr 2 informacja.doc
Format: doc, 52.5 kB
Załącznik nr 3 wykaz uczniów.docx
Format: docx, 16.79 kB
Załącznik nr 4 liczba uczniów w klasach.docx
Format: docx, 16.27 kB
Załącznik nr 5 sprawozdanie.docx
Format: docx, 19.23 kB