Gminna inauguracja roku szkolnego 2012/2013

06-09-2012

| Czwartek

Oficjalna Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013 w gminie Zabierzów, odbyła się w Zespole Szkół w Rudawie.

Uroczystość rozpoczęła poranna Msza św., podczas której  proboszcz tutejszej parafii, Andrzej Badura, zwracając się do obecnych,  wyraził m.in. nadzieję, że szkoła stanie się dla wszystkich dzieci drugim domem. Dalsza część inauguracji odbyła się w sali gimnastycznej budynku Zespołu Szkół w Rudawie.

Dostojnych gości, uczniów, rodziców i nauczycieli  serdecznie powitała  dyrektor szkoły, Jadwiga Kołodzińska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: p. Elżbieta Burtan wójt gminy Zabierzów, dyrektor GZEAS, Janina Wilkosz, proboszcz Andrzej Badura, radni reprezentowani przez Henryka Krawczyka i Edmunda Gędłka, sołtysi –Jan Szczepański  (Brzezinka), Edward Machlowski (Niegoszowice), Halina Kłeczek (Młynka), dyrektor Szkoły Podstawowej w Zabierzowie, Marta Dudek oraz dyrektor Gimnazjum w Zabierzowie, Beata Kęder.

Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej przedstawili krótki program artystyczny. Nie zabrakło w nim pełnych humoru  wakacyjnych wspomnień
i piosenek, ale też oczekiwań i planów związanych z nowym rokiem szkolnym. Uczczono również rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W imieniu zaproszonych gości do zgromadzonych zwróciła się wójt Elżbieta Burtan, życząc uczniom wielu sukcesów i satysfakcji ze zdobywanej wiedzy, a nauczycielom zapału, cierpliwości i optymizmu. Kolejnym punktem programu było wystąpienie dyrektora GZEAS, Janiny Wilkosz - „Co nowego w oświacie gminnej?”. Zawierało ono informacje dotyczące oferty edukacyjnej w gminie Zabierzów. Pani dyrektor m.in. omówiła głównie problemy kształcenia zintegrowanego związane z reformą oświaty- podkreśliła dobre przygotowanie szkół  na terenie gminy do przyjęcia  pięcio – i sześciolatków, wskazała na możliwość korzystania z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabierzowie.

Na koniec głos zabrała ponownie dyrektor Jadwiga Kołodzińska. Przekazała uczniom i rodzicom krótkie informacje na temat bieżącego funkcjonowania szkoły, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci. Życzyła też wszystkim obecnym wspaniałego, pełnego uśmiechu i pozytywnych wrażeń nowego roku szkolnego.

 

Jadwiga Kołodzińska

Dyrektor ZS w Rudawie

Galeria zdjęć

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej