Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Imieniny: Albert, Laura, Adolf
Powróć do: Oświata w Gminie

Dlaczego wybrać naszą Gminę?

 

Dlaczego warto wybrać gminę Zabierzów jako miejsce edukacji dziecka?

Gmina Zabierzów dba o dostępność i jakość edukacji, wychowania i opieki czego wyrazem jest:

·       prawidłowo rozplanowana sieć oddziałów przedszkolnych i szkół.

Szkoły podstawowe funkcjonują w Balicach, Bolechowicach, Brzeziu, Kobylanach, Nielepicach, Rudawie, Rząsce i Zabierzowie. W tych wszystkich miejscowościach działają też oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci 3-6 letnie.

·       profesjonalnie przygotowana do pracy kadra pedagogiczna

Pedagodzy zatrudnieni w szkołach, przedszkolach oraz w poradni psychologiczno – pedagogicznej to wysoko wykwalifikowana kadra pracująca z pasją. Większość z nich to nauczyciele dyplomowani. Wszyscy pracują na elektronicznym dzienniku, co znacznie ułatwia kontakt z rodzicami.

·       wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych

Uczniowie naszych szkół osiągają wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. Corocznie średni wynik 
z każdego z przedmiotów jest powyżej średniego wyniku uzyskanego przez uczniów w kraju, województwie małopolskim i powiecie krakowskim.

·       szkoły są centrum kulturalnym dla okolicznych miejscowości

Nasze szkoły to nie tylko nauka i lekcje. Są one dostępne dla lokalnych społeczności podczas wielu imprez i uroczystości organizowanych na ich terenie np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, rodzinnych turniejów sportowych, jasełek, pikników rodzinnych. Dorośli mogą w ich trakcie oglądać dzieci podczas występów tanecznych, recytatorskich i wokalnych podtrzymując dobre relacje i ucząc je lokalnej solidarności. W szkołach działają również rozmaite koła zainteresowań.

·       nowoczesna baza dydaktyczna

Szkoły w Gminie Zabierzów są doskonale wyposażone. Dzięki wielu projektom realizowanym w szkołach pozyskano mnóstwo pomocy naukowych do nauki przyrody, matematyki, informatyki. W każdej szkole są drukarki 3D, indywidualne stanowiska komputerowe, roboty do nauki programowania z tabletami, mobilne pracownie przedmiotowe, a w każdej klasie znajdują się tablice interaktywne i multimedialne.

·       nowoczesne i atrakcyjnie wyposażone kąciki zabaw dla najmłodszych oraz place zabaw

Atutami naszych szkół i przedszkoli są nie tylko bardzo dobrze wyposażone sale przedmiotowe, ale też place zabaw dla najmłodszych dzieci jak i wielofunkcyjne boiska.

·       dobrze wyposażone i bezpieczne sale gimnastyczne oraz wielofunkcyjne boiska szkolne

Większość naszych sal gimnastycznych to nowe obiekty powstałe w ostatnich latach. Budynki szkolne są ciągle rozbudowywane, modernizowane i na bieżąco odnawiane. Dzięki temu w naszych szkołach jest nowocześnie, kolorowo i bezpiecznie.

·       wysoki poziom bezpieczeństwa w szkołach

Ważnym obszarem jest poziom bezpieczeństwa uczniów w naszych szkołach. Mimo, że poziom bezpieczeństwa w szkołach oceniany jest jako wysoki, dla podniesienia kompetencji nauczycieli i rodziców w obszarze zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkołach organizowane są różnorodne projekty oraz pogadanki.

·       realizacja zajęć pozalekcyjnych i innowacji pedagogicznych dostosowanych do możliwości i zainteresowań uczniów 

Nauczyciele mają mnóstwo pomysłów na ciekawą dydaktykę. W szkołach są prowadzone m.in. zajęcia z języka angielskiego, matematyki, robotyki jak również innowacje sportowe. Nasi uczniowie uczą się kodowania i programowania, przez zabawę z Ozobotami i tabletami. W szkołach działają Szkolne Kluby Sportowe. Organizowane są wyjazdy edukacyjne i warsztaty czy zielone szkoły.

·       nauka języka niemieckiego już od klasy VI

Gmina Zabierzów we wszystkich prowadzonych szkołach podstawowych finansuje naukę języka niemieckiego już od klasy VI. Obowiązkowy drugi język zgodnie z podstawą programową zaczyna się od klasy VII, lecz aby uczniowie efektywnie posługiwali się drugim językiem obcym w naszej Gminie nauka ta rozpoczyna się już rok wcześniej.

·       bezpłatna nauka pływania dla dzieci od klasy I do III szkół podstawowych w ramach lekcji wychowania fizycznego

We współpracy z działającym na terenie Gminy Zabierzów Ośrodkiem Sportowo Rekreacyjnym organizowane i prowadzone są lekcje pływania dla klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów. Program został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Zabierzów w 2010 roku i co roku jest kontynuowany.

·       klasy dwujęzyczne i wymiany zagraniczne

W Szkole Podstawowej w Rząsce funkcjonują oddziały dwujęzyczne. Szkoły z terenu Gminy Zabierzów chętnie biorą udział w wymianach zagranicznych. Realizowany jest program Erazmus+.

·       dobrze zorganizowana pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz funkcjonowanie oddziałów integracyjnych

Na terenie Gminy realizowany jest pełny cykl tzw. edukacji włączającej.  Dzieci niepełnosprawne objęte są pomocą od wczesnego wspomagania (0-6 lat) realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zabierzowie, poprzez nauczania indywidualne, kształcenie specjalne – realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych.

Uczeń z orzeczeniem lub opinią z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest objęty pomocą specjalistów na terenie szkoły/przedszkola.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zabierzowie funkcjonują oddziały integracyjne zarówno w przedszkolu jak i w szkole podstawowej. Na terenie Gminy Zabierzów działa Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach prowadzona przez Oświatowe Towarzystwo Integracyjne, która również posiada oddziały integracyjne.

·       bezpieczny zorganizowany dowóz uczniów do szkół

Gmina zapewnia dowóz do wybranych szkół na terenie Gminy. Uczniowie w autobusach mają zapewnioną opiekę. Trasy autobusów są dopasowane do potrzeb uczniów szkół.

·       profesjonalne doradztwo zawodowe dla uczniów i rodziców

Dbamy o możliwość rozeznania młodzieży na rynku pracy, organizujemy wyjazdy na targi edukacyjne dla młodzieży. Młodzież szkolna często w ramach przygotowania zawodowego uczestniczy w warsztatach i spotkaniach z różnorodnymi profesjami. Rodzice zapoznają się z ofertą szkół ponadpodstawowych na zebraniach.

Gmina razem ze szkołami, współpracuje z uczelniami wyższymi z terenu Krakowa, instytucjami finansowymi, Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Działania te wspomagają uczniów w rozwijaniu pasji i zainteresowań, a także zwiększają ich szanse na dobry start w życiu zawodowym i rozwoju osobistym.

·       motywacyjny i socjalny system stypendialny

Uczniowie szkół mogą korzystać z szerokiej gamy stypendiów: socjalnego dla dzieci w trudnej sytuacji, a także motywacyjnego dla uczniów wyróżniających się w nauce. System stypendialny sprzyja wyrównywaniu szans oraz rozwojowi zdolności i zainteresowań uczniów.

·       praca świetlic szkolnych

Dyrektorzy szkół dostosowują godziny pracy świetlic do potrzeb uczniów i rodziców. Świetlice czynne są najczęściej już od godziny 7:00 i pracują do godziny 16:00 lub 17:00 w zależności od zgłaszanych potrzeb.

·       wyżywienie w formie cateringu (w tym gorące posiłki) w oddziałach przedszkolnych i szkołach 

Uczniowie szkół i przedszkoli mają możliwość skorzystania z posiłków. W placówkach prowadzonych przez Gminę Zabierzów smaczne wyżywienie zapewniane jest przez firmy cateringowe. Rodzic opłaca tzw. „wsad do kotła” pozostałe koszty finansowane są z budżetu Gminy Zabierzów.

·        żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe prowadzone przez inne niż Gmina podmioty dotowane przez Gminę

Na terenie Gminy Zabierzów funkcjonują 4 żłobki niepubliczne, 13 przedszkoli niepublicznych, 4 szkoły podstawowe prowadzone przez inne podmioty.

·       Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna obejmująca wczesnym wspomaganiem rozwoju i pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieci, uczniów, rodziców i szkoły. 

Terenem działania Poradni jest obszar administracyjny Gminy Zabierzów, Gminy Liszki, Gminy Czernichów. Celem poradni jest zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom specjalistycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a także prowadzenie profilaktyki zaburzeń rozwoju dziecka i terapii w tym zakresie.

·       bogata oferta zajęć pozalekcyjnych przez lokalne ośrodki kultury, biblioteki, świetlice środowiskowe

Dzieci nasze dodatkowo mają możliwość zagospodarowania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w wielu zajęciach artystycznych i rozwijających, organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji w Zabierzowie z filiami w Rudawie, Kleszczowie i Kochanowie oraz Biblioteki Publiczne. Dodatkowo na terenie Gminy Zabierzów działają 22 świetlice środowiskowe opiekuńczo – wychowawcze. Świetlice działają prawie we wszystkich miejscowościach i są finansowane  z budżetu Gminy Zabierzów.

Obsługę administracyjną, finansową, prawną i organizacyjną jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów, prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Zabierzowie, mieszczący się w budynku na ulicy Kolejowej 15. 

Zapraszam do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Zabierzów.          

 

Ewelina Szlachta
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
 w Zabierzowie

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.