Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

09-08-2019

| Piątek

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 informujemy:

  • rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - 2. września 2019 roku,
  • zimowa przerwa świąteczna w szkołach - 23. do 31. grudnia 2019 roku,
  • ferie zimowe dla województwa małopolskiego - 27. stycznia do 9. lutego 2020 roku,
  • wiosenna przerwa świąteczna w szkołach - 9. do 14. kwietnia 2020 roku,
  • egzamin ósmoklasisty ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
  • ferie letnie w szkołach - 27. czerwca do 31. sierpnia 2020 roku.

Nowy rok szkolny w Gminie rozpocznie: w żłobkach 97 dzieci, w przedszkolach 1270 dzieci, w szkołach podstawowych jest 2359 uczniów, to jest o 141 uczniów ogółem mniej z uwagi na likwidację gimnazjum z dniem 31.08.2019 r., jednak w szkołach podstawowych w klasach I – VIII jest wzrost uczniów o 82.

W Gminie funkcjonują 3 żłobki niepubliczne, 2 przedszkola samorządowe, 10 przedszkoli niepublicznych, 1 niepubliczny punkt przedszkolny, 8 szkół podstawowych samorządowych, 4 szkoły podstawowe prowadzone przez inne podmioty i 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W każdej szkole podstawowej samorządowej są oddziały przedszkolne.Przedszkola w Gminie Zabierzów pełnią w każdym roku dyżury w okresie ferii letnich. Szczegółowy harmonogram dyżurów będzie publikowany w terminie późniejszym.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów znajdują się w szkołach i uczniowie wypożyczają je z biblioteki szkolnej na bieżący rok szkolny.

We wszystkich szkołach można wykupić obiady dla uczniów. Uczniowie objęci pomocą socjalną otrzymują obiady bezpłatnie.

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zabierzów oraz dowóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na wniosek rodziców) organizuje GZEAS. Uczniowie szkół podstawowych korzystają z bezpłatnej komunikacji MPK na podstawie legitymacji szkolnej.

Stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów realizowane są w GZEAS w Zabierzowie. Wnioski należy złożyć do 15. września.

Wnioski o stypendium motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych można składać corocznie do 31. lipca, dla studentów do 31. października w GZEAS.

Program rządowy „Dobry Start” realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

Informacje dodatkowe oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl i w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie ul. Kolejowa 15 (wejście od strony ul. Sportowej).

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej