Logo Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Zabierzowie
Powróć do: Załatw sprawę

Wpisanie placówki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

Zgłoszenie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Podstawa prawna:

Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl, który wymaga od podmiotu założenia konta na PIU Emp@tia - potwierdzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Opłaty za wpis:

Działając zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zabierzów Nr IX/62/11 z dnia 27.05. 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zabierzów, opłata za wpis żłobka/klubu dziecięcego do rejestru wynosi 200,00 PLN. Kopię dowodu dokonania wpłaty w kasie Urzędu Gminy w Zabierzowie Rynek 1 lub na konto - nr konta 26 8591 0007 0030 0000 0879 0003, należy złożyć na dziennik podawczy GZEAS w Zabierzowie ul. Kolejowa 15.

Pliki do pobrania:

Informacje dla podmiotow_zlobki.docx
Format: docx, 19.91 kB
Oplata za wpis uchwala RG Zab.pdf
Format: pdf, 833.79 kB
Oswiadczenie o niekaralnosci.doc
Format: doc, 21.5 kB
Plan nadzoru uchwala RG Zab.pdf
Format: pdf, 1.29 MB
UchwalaNrIX621127052011Oplwpiszlobek.pdf
Format: pdf, 62.79 kB
UchwalaNrX6811z30062011Nadzorzlobki.pdf
Format: pdf, 483.23 kB
Wykaz pracownikow.docx
Format: docx, 12.76 kB